Dual Career Service

Grotere slagingskans aantrekken internationaal talent door nieuwe Dual Career Service

Aangezien de Twentse arbeidsmarkt krapper is dan ooit, kiezen steeds meer bedrijven ervoor om kenniswerkers van binnen en buiten de EU aan te trekken. Expat Center East Netherlands (onderdeel van World Trade Center Twente) en The Chain Company bieden bedrijven met Dual Career Service een internationaal bewezen succesvol loopbaanprogramma aan de meereizende partners van de internationale medewerkers Helaas vereenzamen die vaak in Nederland wanneer ze zelf geen geschikte baan kunnen vinden. Het gevolg voor partners die meeverhuizen en in hun professionele en sociale integratie over het hoofd worden gezien? … de kenniswerker en zijn partner gaan terug naar hun moederland en de werkgever kan opnieuw op zoek naar een uiterst schaarse nieuwe medewerker.

WIE ZIJN DIE KENNISWERKERS?

Denk hierbij aan gespecialiseerde software ontwikkelaars, software architecten, specialisten op het gebied van IoT (Internet of Things),  universitair docenten en andere kenniswerkers met een Master, PhD of Postdoc titel in met name technologische richtingen. Specialisten die in ons land extreem schaars zijn en die dus steeds vaker worden ingevlogen. Een uitstekende oplossing voor bedrijven die enerzijds hun continuïteit willen waarborgen en anderzijds verder willen groeien waar dat anders niet mogelijk zou zijn. 

HEIMWEE

Probleem opgelost, zou je denken. Maar dat is helaas niet het geval, heeft de praktijk uitgewezen.

 

'De specialisten die aangetrokken worden nemen veelal een partner of gezin mee, die hier ook moeten aarden. Het komt regelmatig voor dat wanneer de partner hier geen baan kan vinden, hij of zij helemaal niet naar Nederland wil komen of na aankomst toch heimwee krijgt en het hele gezin na verloop van tijd weer vertrekt.'

De baan van de kenniswerker is weliswaar de aanleiding om de vertrouwde omgeving (tijdelijk) achter zich te laten, maar uiteindelijk moet het totaalplaatje kloppen: uitdagende baan, fijn huis en woonomgeving, goede school voor de kinderen en dus een voortzetting van de carrière van de partner. Lukt dit laatste niet, dan keert men terug naar het thuisland (want gebleken is dat in veel gevallen de partner van de kenniswerker bepaalt of ze hier blijven) en daarmee heeft de werkgever van de kenniswerker opnieuw een probleem.

DE PARTNER OOK EEN BAAN

Om deze mensen optimaal te kunnen ondersteunen in het opbouwen van een bestaan hier in Nederland, zijn Expat Center East Netherlands en The Chain Company een unieke samenwerking gestart zodat ook de partner de loopbaan op zijn / haar eigen niveau hier kan voortzetten. Alle kenniswerkers die zich melden bij ECEN worden gefaciliteerd in het vinden van een geschikte baan voor hun partner, die daarmee zijn of haar eigen bestaan kan opbouwen, zich professioneel kan ontwikkelen en dus zelf ook sociaal meer armslag krijgt. 

UNIVERSITEIT TWENTE BOEKT SUCCESSEN MET DUAL CAREERS

Onder de naam Dual Career Service wordt via de werkgevers in de regio dit internationale loopbaanprogramma voor de partners van kenniswerkers aangeboden. Vanuit The Chain Company volgen zij een programma waarin zij leren hoe te solliciteren in Nederland. Wat zijn bijvoorbeeld cultuur issues die je kunt voorkomen, wat zijn de do’s en de don’ts in Nederland, welke job boards zijn relevant voor je. Kortom, hoe kom je zo snel mogelijk aan een baan bij een bedrijf dat jouw talent en kennis onderkent, en waarbij je van je baan een serieuze loopbaan maakt.

De Universiteit Twente biedt als werkgever al jaren deze Dual Career Service succesvol aan, aan de partners van haar wetenschappelijk personeel.

Mette Strubbe, Beleidsadviseur Human Resources van de Universiteit Twente: “ De dienstverlening hebben we enkele jaren geleden samen met The Chain Company vorm gegeven in het kader van een warm welkom in een professioneel onboarding traject voor onze medewerkers en hun partners. Gezinnen die naar Nederland komen voor een baan bij de UT, maken veel veranderingen door en moeten hierbij goed begeleid worden. Als een partner van onze medewerker ook graag wil werken is het van belang dat we faciliteren. Aangezien The Chain Company beschikt over een uitstekend netwerk en ervaring heeft met deze doelgroep, is het in veel gevallen gelukt om een baan te vinden voor de partner.”

DUURZAME OPLOSSING

Kortom, kenniswerkers werven van buiten Nederland is alleen een duurzame oplossing wanneer er door de werkgever ook wordt gedacht aan het faciliteren van de partners in het vinden van een baan op hun vakgebied en niveau, teneinde ook hen een bestaan op te laten bouwen in Nederland. Verankering is van groot belang en een kritische succesfactor in het tewerkstellen van kenniswerkers. Zowel het Expat Center East Netherlands als The Chain Company hebben ruime ervaring in het ondersteunen van bedrijven die met kennismigranten (willen gaan) werken. Met deze extra service wordt het pakket nog completer en het werven van internationale specialisten succesvoller.

Indien u meer informatie wilt over Dual Career Service, kunt u contact opnemen met Expat Center East Netherlands ([email protected], www.ecen.nl, 074-2503325) of The Chain Company ([email protected], www.thechaincompany.nl, 074-2469210).