Detachering & payrolling

Detachering bij ondersteuning in projecten of als voorloper op een dienstverband.

Detachering:

Bij detachering stellen we nieuwe medewerkers bij u aan, echter nemen wij deze mensen voor u in dienst. Juridisch zijn wij de werkgever en dragen wij de verantwoordelijkheid en risico’s van het werkgeverschap (resp. salarisuitbetaling en ziektebeheer). Slechts op het punt van toezicht en begeleiding van de werknemer draagt u de verantwoordelijkheid bij detachering. Wij detacheren professionals in sales, marketing, finance, supply chain en IT. Onze professionals worden via Chain Professionals aan u ter beschikking gesteld. Detachering is een ideale oplossing bij zowel tijdelijke projecten als het opvangen van pieken in uw organisatie. Maar detachering kan ook een voorloper zijn op een dienstverband bij uw eigen organisatie. Op deze wijze kunt u als het ware de proeftijd wat verlengen.

Payrolling:

Payrolling houdt in dat wij van uw medewerkers het contractbeheer en de salarisadministratie voor onze rekening nemen. Wij zijn daarmee, net als bij detachering, de juridische werkgever. U ziet als opdrachtgever toe op de begeleiding van en het toezicht op de medewerker.

Chain Professionals voorziet daarmee in de behoefte van veel bedrijven om tijdelijke medewerkers uit eigen werving extern onder te brengen, het zogenaamde payrollen. Als bedrijf heeft u op die wijze geen omkijken naar arbeidsovereenkomsten, ziekmeldingen en salarisadministratie. Ook in vakantieperioden wordt hier bij vakantiemedewerkers veelvuldig en dankbaar gebruik van gemaakt door onze relaties.

Vanzelfsprekend kunt u van Chain Professionals periodiek een actuele Verklaring Afdracht Loonheffingen van de belastingdienst ontvangen. Chain Professionals maakt bovendien gebruik van een G-rekening van de belastingdienst om de afdracht loonheffingen professioneel voor u te waarborgen met het oog op de Wet Ketenaansprakelijkheid.