Quality Assurance (QA) & Information Security officer (ISO)

Quality Assurance (QA) & Information Security officer (ISO) 1 FTE

Waar je deel van gaat uitmaken:
Saab Traffic Management (TM) bedient klanten over de hele wereld met geavanceerde oplossingen die een veilig en efficiënt verkeer van mensen en goederen mogelijk maken. Er zijn drie operationele eenheden binnen TM: Maritime Traffic Management (MTM) oplossingen omvatten automatische identificatiesystemen (AIS), Terminal Operating Systems, Port (PMIS), en Vessel Traffic Management Information Systems (VTMIS).

Binnen Saab zoeken we iemand die de rol van QA en ISO wil combineren in een leuke, uitdagende fulltime functie. Hierin ben je verantwoordelijk voor het opzetten, onderhouden en optimaliseren van onderstaande managementsystemen en zorg je ervoor dat certificaten en autorisaties worden verkregen en vernieuwd. Je coördineert de uitvoering van interne & externe audits. Geldige persoonlijke certificaten op onderstaande punten worden als een pré beschouwd;

 • Saab Global Management System (GMS) Business Unit Traffic Management;
 • ISO 9001 Kwaliteitsmanagement (gebaseerd op GMS);
 • ISO 14001 Milieumanagement;
 • ISO 27001 Security & IEC 62443 Cyber Security;
 • CO2-bewustzijn niveau 3 (alleen in Nederland).

Je rapporteert aan de ‘’Head of Operations’’ en je bent verantwoordelijk voor de organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die worden genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie van onze klanten en de bedrijfsvoering van MTM te waarborgen. In deze rol draag je actief bij aan de doelstelling van de continue verbetering van MTM's beveiligingsprocessen. Je bent betrokken bij het bepalen van en handelen naar beveiligingsrisico's, het onderhouden van het Information Security Management Systeem. Daarnaast bied je ondersteuning en geef je advies over bovenstaande punten aan verschillend projecten en word je uiteindelijk het aanspreekpunt voor alle QA en ISO vragen die er binnen de organisatie zijn. Je hebt een goed ontwikkeld zakelijk inzicht en je bent in staat om effectief te communiceren op alle niveaus in een organisatie.

Wij zijn op zoek naar een collega met het vermogen om kwaliteit en veiligheidsbewustzijn te creëren bij onze collega's, die pragmatisch is, een zakelijke benadering hanteert bij het onderhouden van managementsystemen. Iemand die analytisch is, een open en nieuwsgierige geest heeft, accuraat is, een helikopterview kan hanteren en tegelijkertijd oog heeft voor detail.

Wil jij je vanuit onze vestiging in Apeldoorn inzetten voor een veilige, efficiënte en beveiligde maritieme handel over de hele wereld? Heb jij het talent en de drive om echt een verschil te maken in complexe maritieme operaties? Zo ja, dan zijn wij op zoek naar jou....

Je taken en verantwoordelijkheden zijn (maar niet beperkt) tot:

 • Je levert een actieve bijdrage aan beleidsvraagstukken en het bepalen van prioriteiten op basis van de aan de business verbonden risico's;
 • Het uitdragen van het security- en privacybeleid binnen de organisatie;
 • Proactief voorstellen doen voor verbeteringen aan organisatie en informatiesystemen;
 • Informeren van de organisatie over nieuwe bedreigingen en ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging;
 • Plannen, implementeren van de processen en procedures voor het beheer van informatiebeveiligingsrisico's;
 • Coördineren van interne en externe audits en toezien op de follow-up;
 • Rapporteren over de status van beveiligingsincidenten en tegenmaatregelen;
 • Het beheersysteem voor de informatiebeveiliging vaststellen, documenteren, implementeren en onderhouden;
 • Alle projecten beoordelen of ze voldoen op het gebied van informatiebeveiliging;
 • Ondersteunt het management bij het uitvoeren van regelmatige management reviews;
 • Volgt ontwikkelingen in (lokale) wet- en regelgeving met betrekking tot deze managementsystemen;
 • Opstellen, documenteren, implementeren en onderhouden van de diverse managementsystemen met betrekking tot kwaliteitsmanagement, en milieumanagement;
 • Jaarlijks opstellen van het auditprogramma en auditplan;
 • Ondersteunt Marketing & Sales bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten met betrekking tot kwaliteit, milieu en veiligheid;
 • Ondersteunt het management bij het uitvoeren van regelmatige management reviews;
 • Volgt ontwikkelingen in (lokale) wet- en regelgeving met betrekking tot deze managementsystemen;
 • Neemt deel aan interne projecten of treedt op als intern projectmanager voor gerelateerde items;
 • Biedt (ad hoc) ondersteuning bij verkooptenders of offertes waarbij we plannen moeten aanleveren met betrekking tot kwaliteit, en milieubeheer;
 • Biedt ondersteuning aan HR en het management in alle andere gereguleerde gebieden, zoals GDPR, gezondheid & veiligheid, Loss Prevention.

Functie-eisen:
Om succesvol te zijn in deze functie ben je een conceptueel denker, een praktisch uitvoerder en resultaatgericht. Je bent een actiegerichte, enthousiaste, overtuigende en deskundige collega die beleid kan vormen en uitvoeren, maar ook weet hoe je een organisatie in beweging krijgt. Ook heb je ervaring met het verwerven van draagvlak in een organisatie met uiteenlopende belangen en weet je informatiebeveiliging op de kaart te zetten. Je bent goed in het bij elkaar brengen van mensen, het stimuleren van samenwerking en het verenigen van gedifferentieerde belangen tot gedragen doelstellingen. Tot slot ben je goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van informatie- en cybersecurity en kwaliteits- & milieumanagement.

Jouw ervaring en vaardigheden:

 • Bachelor of Master diploma in technologie, techniek en/of bedrijfsmanagement;
 • Communiceert vloeiend in het Nederlands en Engels met uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • Vermogen om te werken in een dynamische, complexe en multinationale omgeving waarin je contact maakt met en invloed uitoefent op diverse stakeholders om (kwaliteits)bewustzijn te creëren en de status quo uit te dagen;
 • Kennis van relevante wetgeving en normen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging;
 • Aantoonbare interesse in beveiliging, risico's, processen, kwaliteit, probleemoplossing en verbetering;
 • Je bent een sterke communicator; Je bent uitstekend in staat om verschillende belangen en perspectieven mee te nemen in een beslissing;
 • Vermogen om te werken in een dynamische, complexe en multinationale omgeving waarin je contact maakt met en invloed uitoefent op verschillende stakeholders om (kwaliteits)bewustzijn te creëren en de status quo uit te dagen;
 • Niet bang om een conflict/confrontatie met collega’s aan te gaan om hem of haar te wijzen op bepaalde bevindingen.